METAL- INFO     

je oborově zaměřený inzertní časopis, poskytující informace ze strojírenství a kovozpracujícího průmyslu. Zabývá se i průmyslovým zpracováním plastů, průmyslovou elektrotechnikou a dalšími produkty, které jsou pro tato odvětví zajímavé a potřebné. První výtisk vyšel již v roce 1998 a postupně se získanými zkušenostmi a potřebou na trhu se počet vydání zredukoval pro rok 2014 na vydání 2x za rok. První jarní vydání je spojeno se strojírenským veletrhem FOR INDUSTRY Praha Letňany a doprovodnými výstavami a veltrhy, dále se s tímto jarním vydáním pravidelně účastníme Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře. Druhé vydání je již tradičně spojeno s MSV Brno. Časopis je bezplatný, distribuci zajišťuje Česká pošta po celém území České republiky. Grafická úprava titulní strany společně s průhledným PE přebalem garantuje nezaměnitelnost s jinými tiskovinami.


           
                                              on-line prohlížení časopisu