BUILDING - INFO     
je oborově zaměřený časopis, který svým obsahem oslovuje širší okruh zákazníků: starosty měst a obcí, stavební firmy, architekty, projektanty, řemeslníky, malé i velké firmy, které svým zaměřením mohou obcím nabídnout své výrobky a služby. První výtisk vyšel už v roce 2000 a v současné době se počet vydání zredukoval na 1x za rok. Vychází vždy v měsíci červenci a pravidelně se s ním účastníme stavebního veletrhu FOR ARCH a oblastních výstav jako je STAVOTECH a od roku 2012 si našel cestu i na výstavu Země živitelka. Časopis je bezplatný, distribuci zajišťuje Česká pošta po celém území České republiky. Grafická úprava titulní strany obálky společně s PE průhledným přebalem garantuje nezaměnitelnost s jinými tiskovinami.


         
                                         on-line prohlížení časopisu
     

 


.