OBEC – INFO

je oborově zaměřený časopis, který svým obsahem oslovuje starosty měst a obcí v celé České republice. Prezentují se v něm firmy, které svými výrobky či službami chtějí oslovit komunální sféru. První výtisk vyšel již v roce 1999. Od té doby se počet výtisků zredukoval na 1x za rok a spolu s časopisem Building-info, který také vychází 1x za rok, je po našem provedeném průzkumu u adresátů dostačující.
Náklad Obec-info: 8000 výtisků (dostačující, plně pokryje všechny obecní a městské úřady)
Počet stran: průměrně 76
Cena:          zdarma
Distribuce:   Česká pošta
Grafická úprava titulní strany obálky společně s PE průhledným přebalem garantuje nezaměnitelnost s jinými tiskovinami.

             
                                          on-line prohlížení časopisu